วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

กิจกรรมงานวันคริสต์มาส โรงเรียน 2563

กิจกรรมงานวันคริสต์มาส โรงเรียน 2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ทางคริสตจักร บ้านห้วยไคร้ ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้จัดงาน วันคริสต์มาส ประจำปี 2563 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สร้างความสนุกสนาน ครึกครึ้น กับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาการจับฉลากของรางวัล…..(ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้)