วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ปกครอง สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ตามชั้นเรียนของบุตรหลาน

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ปกครอง สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ตามชั้นเรียนของบุตรหลานในการดูแลเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สนทนา ปรึกษา หารือระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น แจ้งกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์