ไม่มีหมวดหมู่ » ซ้อมการแสดงในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “เปิดเฮือน เยือนข่วงผญา”

ซ้อมการแสดงในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “เปิดเฮือน เยือนข่วงผญา”

14 มีนาคม 2020
104   0

นักเรียนจากชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “เปิดเฮือน เยือนข่วงผญา” ฝึกซ้อมดนตรีโดย คุณครูพงศธร ไชยมะงั่ว และฝึกการแสดงโดย คุณครูธนบดี ปันต๊ะ