วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กล่องเกมปริศนาฯ ค่ายเด็กใฝ่ดี

นายไชยรัตน์ จินะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กล่องเกมปริศนาฯ ค่ายเด็กใฝ่ดี ที่ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับ ป.ป.ส.จัดขึ้น ณ โรงแรมเกรทเธอร์หอฝิ่น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทั้ง 2 ระดับ มัธยมศึกษา และประถมศึกษา