วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ต้อนรับครูย้าย

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยนายวิเชียร สุแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน นำโดย ท่าน ผอ. อำพล บุษศรี ในโอกาส ได้มาส่ง คุณครูนพดล ไข่กา ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้