วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ต้อนรับครูใหม่ สู่รั้วน้ำเงินขาว

ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ให้การต้อนรับ นายปฏิภาณ ประชุม ครูสอนวิชาศิลปะ และ นางสาววรรสิกา สุภาแสน ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในการนี้ นายไชยรัตน์ จินะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับคุณครูทั้งสองท่านสู่รั้วน้ำเงินขาว