ประชาสัมพันธ์ » ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน

28 มกราคม 2021
106   0

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยนายวิเชียร สุแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผอ.ดร.สุพิษ ชัยมงคล ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้……