วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทุนการศึกษาจาก พระครูพิทักษ์ ปัจจันตเขต