วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประกาศการคัดเลือกผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศการคัดเลือกผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามกำหนด วัน เวลา สถานที่ ดังนี้