วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565ขอให้มารายงานตัวนักเรียนใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป