วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565ขอให้มารายงานตัวนักเรียนใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป