วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ขอให้มารายงานตัวนักเรียนใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป