วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564

พิธีมอบโครงการบ้านปันสุข ให้กับครอบครัว เด็กหญิงเสาวนีย์ บุญวงศ์