วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

รับการนิเทศกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษากลุ่มดอยนางนอน

15 ธ.ค.63 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้รับการนิเทศกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษากลุ่มดอยนางนอน นำโดยท่านศน.เครือวัลย์ สุมงคลเจริญ จากต้นสังกัด สพป.ชร.3 ทางโรงเรียนได้รับการชี้แนะหลายๆ ด้านจากท่าน และจะนำไป ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไปค่ะ