วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามกำหนด วัน เวลา สถานที่ ดังนี้