วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ร่วมเคารพศพอาจารย์บุญเชิด ธนัญชัย ณ บ้านฮ่องแฮ่

10 มิถุนายน 2565…คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพิษ ชัยมงคล รองฯวิเชียร สุแก้ว ร่วมเคารพศพอาจารย์บุญเชิด ธนัญชัย ณ บ้านฮ่องแฮ่ จะฌาปนกิจประชุมเพลิง ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565… ด้วยบุญกุศลที่อาจารย์ บุญเขิด ธนัญชัย ได้กระทำมาขอเป็นคารวะปัจจัยหนุนนำให้ดวงวิญญาณของอาจารย์บุญเชิด ธนัญชัยไปสู่สุขคติ ไปสู่ภพภูมิที่ปรารถนาด้วยเทอญ……ขอขอบคุณภาพจากครูปฏิภาณค่ะ