วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ร่วมเคารพศพแม่อุ้ยติ๊บ ชัยยะ ณ บ้านห้วยไคร้ หมู่​ 1

9 มิถุนายน 2565…ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพิษ ชัยมงคล รองฯวิเชียร สุแก้ว ร่วมเคารพศพแม่อุ้ยติ๊บ ชัยยะ ณ บ้านห้วยไคร้ หมู่​ 1… ด้วยบุญกุศลที่แม่อุ้ยติ๊บ ชัยยะได้กระทำมาขอเป็นคารวะปัจจัยหนุนนำให้ดวงวิญญาณของแม่อุ้ยติ๊บ ชัยยะไปสู่สุขคติ ไปสู่ภพภูมิที่ปรารถนาด้วยเทอญ……