วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

“ลานดิน ถิ่นเรียนรู้ สู่ลานบุญ”

17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดยรองวิเชียร สุแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม และวันดินโลก รวมทั้งจัดกิจกรรม “ลานดิน ถิ่นเรียนรู้ สู่ลานบุญ” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกถึงการแบ่งปัน ให้กับผู้เรียนต่อไป