วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และ 2 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้