วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

แจ้งจากฝ่ายจราจรของโรงเรียน

แจ้งจากฝ่ายจราจรของโรงเรียน ขอประชาสัมพันธ์ จุดรับนักเรียนกลับบ้าน ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนถือปฏิบัติตามนี้ด้วยนะคะ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ……ขอบคุณค่ะ