วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

แจ้งปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ ที่ 12-16 ก.ค.64

แจ้งปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ ที่ 12-16 ก.ค.64 เป็น on-hand และ online ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของcovid-19 ซึ่ง แบบ on-hand รับใบงานตามจุดที่ทาง ร.ร.กำหนดค่ะ