วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564

แจ้งปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ ที่ 12-16 ก.ค.64

แจ้งปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ ที่ 12-16 ก.ค.64 เป็น on-hand และ online ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของcovid-19 ซึ่ง แบบ on-hand รับใบงานตามจุดที่ทาง ร.ร.กำหนดค่ะ