วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แสดงความยินดีกับคุณครูธนภูมิ มะลิกุล ครูกลุ่มสาระภาษาไทยซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

1 กรกฎาคม 2565 คณะครูจากโรงเรียนวาวีวิทยาคม นำโดย นายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มาแสดงความยินดีกับคุณครูธนภูมิ มะลิกุล ครูกลุ่มสาระภาษาไทยซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และนายสุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น