วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

โอวัลตินที่มาจัดกิจกรรม

ขอขอบคุณทางบริษัทโอวัลตินที่มาจัดกิจกรรม และให้ความรู้กับเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล2- ป.3 พร้อมทั้งมาแจกเครื่องดื่มฟรีให้กับนักเรียนฟรี