ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร เรื่อง ช่องทางติดต่อ การรายงานตัวของนักเรียน

ให้นักเรียนสามารถรายงานตัวได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  1. รายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
  2. ผ่านทาง แบบฟอร์มออนไลน์ โดยคลิกที่ลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/10UbBm6XpS0xG_hj6JQamc_mlC4Fv1LNzzskeDm8GAvk/edit หรือ สแกน QR-Code

3. ดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัว

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร เรื่องการรายงานตัว และประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดในสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Line สำหรับการรับรายงานตัว