วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566
sdsdsds

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 ส.ค. 2022
นายสุพิษ ชัยมงคล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ร่วมด้วยคณะผู้นำชุมชนนำโดยประธานนายเสถียร กาโน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยในงานสัปดาห์ห้องสมุด

02 ส.ค. 2022
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดยท่านผอ.สุพิษ ชัยมงคล และท่านรองวิเชียร สุแก้ว ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยในงานสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด และส่งต่อศิลปะวัฒนธรรมไทยแด่คนรุ่นหลังสืบไป โดยมีกิจกรรมการแสดงออกทางภาษาของไทยต่างๆ อาทิ การอ่านทำนองเสนาะ การกล่าวสุนทรพจน์ การโต้วาที และกิจกรรมรื่นรมย์อีกหลากหลาย