วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ไม่มีหมวดหมู่

เรื่องมาใหม่
ประกาศ โรงเรียบ้านห้วยไคร้ (2-12-2563)
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร เรื่อง ช่องทางติดต่อ การรายงานตัวของนักเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร เรื่องการรายงานตัว และประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2564
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564