วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

E-Service

Facebook โรงเรียน : https://www.facebook.com/banhk2475

Data Management Center 2563 : https://portal.bopp-obec.info/obec63/

Education Management Information System : https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1057120458&Area_CODE=0