วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูล ผู้บริหาร

นายไชยรัตน์   จินะราช

ผู้อำนวยการสถาศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ : 0811627122