วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนทุกท่านที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย