วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ที่ตั้ง 365 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน
ตำบล : ห้วยไคร้
อำเภอ : แม่สาย
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57220
โทรศัพท์ : 053-667156
โทรสาร : 053-763192

e-mail : Banhuaikraischool365@ hotmail.com
Website : www.banhuaikrai.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/banhk2475/