วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

รายวิชาศาสตร์อาชีพ

ผลงานการทำขนม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาศาสตร์อาชีพ โดยทางโรงเรียนได้คุณครูกมลวรรณ เนาว์ชมภู ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่า มาสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียน #เพื่อให้นักเรียนที่เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทุกคน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปจะต้องมีอาชีพติดตัวคนละ 1 อาชีพ