วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ท ในรายการแม๊กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ

วันที่ 4-5 เดือนมกราคม 2563 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ท ในรายการแม๊กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
#ระดับประถมศึกษาศึกษา ได้อันดับที่ 18 จาก 110 โรงเรียน ได้แก่ ด.ช.พชรพล เบียเซกู่ ด.ช.ทรงชัย อภิสิริพัฒนา
#ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อันดับที่ 90 จาก 159 โรงเรียน ได้แก่ ด.ญ.นารี ลาหู่นะ ด.ญ.ชมพู่ เชอหมื่อกู่
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปพัชญา แก้วชัย
ในการนี้ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนต้องขอขอบคุณ นายไชยรัตน์ จินะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ จนทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จด้วยดี