วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เหล่าลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ร่วมเดินรณรงค์โทษภัยยาเสพติดแก่ชุมชน และ ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท

❌ ไม่ซื้อ ❌ไม่เสพ ❌ไม่ขาย ❌ไม่ผลิต

🚬🚭 ขอบคุณคณะครู ลูกเสือ-ยุวกาชาด ทุกคนด้วยค่ะ