วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูระดับชั้นอนุบาลนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนนายเกา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูระดับชั้นอนุบาลนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนนายเกา นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น การทำไข่เค็มสูตรไชยา การทำพิซซ่า การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยงบางชนิดเช่นเต่า กระต่าย แพะ ไก่ เป็ด ฯลฯ การผลิตและใช้พลังงานทดแทน(โซล่าเซล์) นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับความรู้ทักษะชีวิตจากกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารนำโดยดร.สุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชียร สุแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจนประสบความสำเร็จด้วยดี/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้