วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

“วัคซีนเข็มสุดท้าย”

วันที่ 14 มี.ค.2565…ระดับมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรม”วัคซีนเข็มสุดท้าย” ของพี่ๆ ม.3 เตรียมพร้อมกับการก้าวออกจากรั้วน้ำเงิน-ขาว สู่สังคมใหม่ที่สดใส นำโดยท่านผู้อำนวยการสุพิษ ชัยมงคล ท่านรองวิเชียร สุแก้ว คุณครูวรรสิกา สุภาแสน และคณะครูทุกๆ ท่าน ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ได้แก่คุณครูสุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ,ท่านวิทยากรจากแผนก ER รพ.แม่สาย,น.ส.พรพิมล นามแสง,เจ้าหน้าที่จากอำเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ได้นำความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาเผยแพร่และข้อคิดดีๆให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ก่อนที่จะจบปีการศึกษาค่ะ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรในคราวต่อไปค่ะ/ประชาสัมพันธ์