วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

17 มีนาคม 2565 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน ในระดับชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2564