วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันพุธที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ให้ข้อคิดและยกตัวอย่างของผลกระทบที่ได้จากโทษของยาเสพติด และร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างที่เดินขบวนก็ช่วยกันเก็บขยะในชุมชนบ้านห้วยไคร้/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน