วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ประสบการณ์นอกสถานที่กันกับกลุ่มทัศนศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

พานักเรียนหาประสบการณ์นอกสถานที่กันกับกลุ่มทัศนศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดยครูปฏิภาณ ประชุม และนักเรียนระดับชั้นม.1 ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านสันถนน อ.แม่สายที่ได้ให้ประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย…