วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

“ ร่วมกิจกรรมชุมชน : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ”

“ ร่วมกิจกรรมชุมชน : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ”

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธนีพันธุ์ บุญเลอร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดห้วยไคร้ใหม่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ขอขอบคุณชุมชนห้วยไคร้ใหม่ ที่ได้เชิญชวนมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ