วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ร่วมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ร่วมด้วยคณะศิษยานุศิษย์

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

จำนวน ๑๒ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

เนื่องในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนมานิตวิทยา

ขอขอบพระคุณ พระคุณเจ้าและคณะศิษยานุศิษย์ ด้วยค่ะ