วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ขอขอบคุณผู้กำกับลูกเสือ และเหล่าลูกเสือทุกนายด้วยค่ะ