วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2567

“เปิดเฮือน เยือนข่วงผญา”

ขอเชิญท่านผู้ปกครองและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ #ร่วมงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในชื่องานที่ว่า “เปิดเฮือน เยือนข่วงผญา” #ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ภายในงานมีนิทรรศการผลงานของนักเรียนทุกช่วงชั้นตลอดปีการศึกษา มีกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละซุ้ม อีกทั้งผลงานของนักเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ห้องเรียน รวมถึงของรางวัลมากมายที่แจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงาน