วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2565

นายวิเชียร สุแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำ ด.ญ.อากู่ อางี นักเรียนชั้น ม.3/2 เข้ารับทุนการศึกษา จากสพป.ชร.3