วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ณ ลานวัดห้วยไคร้ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายวิเชียร สุแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายอนันต์ อุดเต็น ครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 และตัวแทนนักเรียนรับทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ณ ลานวัดห้วยไคร้ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และรับทุนการศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนมานิตวิทยา