วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดห้วยไคร้หลวง

ในวันพุธ ที่6 กรกฎาคม 2565 ครูทิพวรรณ มูลทาศรี และครูปภัสสร จงตรอง นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ทำกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดห้วยไคร้หลวง