วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดห้วยไคร้หลวง

ในวันพุธ ที่6 กรกฎาคม 2565 ครูทิพวรรณ มูลทาศรี และครูปภัสสร จงตรอง นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ทำกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดห้วยไคร้หลวง