วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยในงานสัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดยท่านผอ.สุพิษ ชัยมงคล และท่านรองวิเชียร สุแก้ว ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยในงานสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด และส่งต่อศิลปะวัฒนธรรมไทยแด่คนรุ่นหลังสืบไป โดยมีกิจกรรมการแสดงออกทางภาษาของไทยต่างๆ อาทิ การอ่านทำนองเสนาะ การกล่าวสุนทรพจน์ การโต้วาที และกิจกรรมรื่นรมย์อีกหลากหลาย เช่น การแสดงละครเรื่องพระภัยมณี การแสดงนาฏลีลาเรื่องยอยศพระลอ รวมถึงการประกวดการแต่งกายด้วยชุดไทยของคณะครูและนักเรียน ที่สร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม