วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

รับทุนการศึกษาจาก พระครูพิทักษ์ ปัจจันตเขต

วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดย นายสุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายวิเชียร สุแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้จำนวน ๓๐ คน เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๓๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาจาก พระครูพิทักษ์ ปัจจันตเขต (ตุ๊ลุงฝ้าย) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยตุง/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน