วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอภิสรา พรหมเผ่า คนซื่อ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกนกพร ปัญญา ในโอกาสที่ได้ย้าย ไปปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ และกลับไปดูแลครอบครัว