วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ซ้อมการแสดงในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “เปิดเฮือน เยือนข่วงผญา”

นักเรียนจากชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “เปิดเฮือน เยือนข่วงผญา” ฝึกซ้อมดนตรีโดย คุณครูพงศธร ไชยมะงั่ว และฝึกการแสดงโดย คุณครูธนบดี ปันต๊ะ