วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ซ้อมการแสดงในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “เปิดเฮือน เยือนข่วงผญา”

นักเรียนจากชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “เปิดเฮือน เยือนข่วงผญา” ฝึกซ้อมดนตรีโดย คุณครูพงศธร ไชยมะงั่ว และฝึกการแสดงโดย คุณครูธนบดี ปันต๊ะ