วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดห้วยไคร้หลวง วัดห้วยไคร้ใหม่ วัดเจ้าน้อยตาทิพย์ วัดสันยาว วัดศาลาเชิงดอย และวัดมงคลธรรมกายาราม
ร่วมเคารพศพผู้อำนวยการสมเพชร โนสี ณ บ้านสันกอง
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดห้วยไคร้หลวง
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ณ ลานวัดห้วยไคร้ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ประกวดร้องเพลง
แสดงความยินดีกับคุณครูธนภูมิ มะลิกุล ครูกลุ่มสาระภาษาไทยซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
นิเทศ ติดตาม ผลการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ของนักศึกษาปริญญาโท
ประสบการณ์นอกสถานที่กันกับกลุ่มทัศนศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
มอบทุนการศึกษาให้ครอบครัวของ นางสาวอำพร สิงห์ศิริยงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เรื่องมาใหม่
เปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ประกาศ โรงเรียบ้านห้วยไคร้ (2-12-2563)
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร เรื่อง ช่องทางติดต่อ การรายงานตัวของนักเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร เรื่องการรายงานตัว และประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
กีฬาสี โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2565
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง